NGẠT (NUỐT PHẢI) - NGUYêN NHâN, ĐIỀU TRỊ & TRỢ GIúP - TRIỆU CHỨNG

Hút (nuốt)Editor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Ngạt hay nuốt là sự xâm nhập của dị vật (thức ăn, chất lỏng, đồ vật) vào đường thở khi hít vào. Nguy cơ tăng khát vọng, đặc biệt là đối với người lớn tuổi hoặc những người cần được chăm sóc, cũng như trẻ nhỏ