UNG THƯ RUỘT KẾT - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Ung thư ruột kếtEditor Choice
Ung thư biểu mô niệu quản
Ung thư biểu mô niệu quản
Thuật ngữ ung thư ruột kết hoặc ung thư biểu mô ruột kết được sử dụng để mô tả các bệnh ung thư nằm trong khu vực của ruột kết. Các khối u ác tính chủ yếu phát sinh từ niêm mạc ruột.