CO THẮT THỰC QUẢN LAN TỎA - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG Và ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Co thắt thực quản lan tỏaEditor Choice
Ho ra máu (ho ra máu)
Ho ra máu (ho ra máu)
Trong giới chuyên môn, một chứng rối loạn chuyển động mãn tính của thực quản được gọi là co thắt thực quản lan tỏa. Theo ngôn ngữ chuyên môn, rối loạn này được gọi là 'rối loạn vận động. Các cơn co thắt cơ giống như tấn công xảy ra lặp đi lặp lại