NHIỄM GIUN ĐŨA - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Nhiễm giun đũaEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Nhiễm giun đũa có thể được ưa chuộng bởi các biện pháp vệ sinh không đầy đủ. Các biện pháp thích hợp rất quan trọng khi kiểm soát tuyến trùng.