BỆNH Mô TẾ BàO - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Bệnh mô tế bàoEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Bệnh nấm histoplasmosis là một bệnh nhiễm trùng với nấm mốc Histoplasma capsulatum, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể, nhưng hầu hết chỉ giới hạn ở phổi. Bệnh này hiếm gặp ở châu Âu. Khu vực phân bố đặc biệt là Châu Phi, Indonesia