MYCOPLASMA FERMENTANS - NHIỄM TRùNG, TRUYỀN BỆNH & BỆNH TẬT - MẦM BỆNH

Mycoplasma lên menEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Mycoplasma fermentans là một vi sinh vật ký sinh dưới dạng vi khuẩn đã được phát hiện ở nhiều vùng khác nhau trên cơ thể người. Nó thuộc về lớp Mollicutes, cụ thể là họ Mycoplasmataceae.