GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ MIỆNG - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ & BỆNH TẬT - KRPERPROZESSE

Giai đoạn chuẩn bị miệngEditor Choice
Lưới nội chất
Lưới nội chất
Giai đoạn chuẩn bị miệng là một phần của quá trình nuốt và làm cho một miếng thức ăn sẵn sàng để nuốt. Giai đoạn này được theo sau bởi giai đoạn vận chuyển miệng, trong đó phản xạ nuốt được kích hoạt. Rối loạn chuẩn bị đường uống