PROTEIN HUYẾT TƯƠNG - CHỨC NĂNG & BỆNH TẬT - GIÁ TRỊ TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Protein huyết tươngEditor Choice
Substantia nigra
Substantia nigra
Các protein của huyết tương được gọi là protein huyết tương. Chúng khác với protein huyết thanh chủ yếu ở các yếu tố đông máu. Các protein huyết tương đảm nhận nhiều nhiệm vụ trong cơ thể và có thể được sử dụng trong các bệnh khác nhau