PRIMIDON - TáC DỤNG, ỨNG DỤNG Và RỦI RO - THÀNH PHẦN HOẠT TÍNH


Editor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Primidone là thuốc chống co giật thuộc nhóm thuốc chống co thắt có hoạt tính dược lý. Nó được sử dụng để điều trị lâu dài các dạng động kinh khác nhau.