KHỚP ĐĨA ĐỆM - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG Và BỆNH - GIẢI PHẪU HỌC

Khớp đĩa đệmEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Các khớp đĩa đệm kết nối các đốt sống với nhau. Tùy theo cơ địa mà chúng tạo cho cột sống những mức độ di chuyển khác nhau, đồng thời ổn định các đốt sống. Hội chứng Facet là một rối loạn đau đớn ảnh hưởng đến các khớp đĩa đệm