BROMHIDROSIS - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

BromhidrosisEditor Choice
Archicortex
Archicortex
Bromhidrosis, còn được gọi là bromhidrosis, là một dạng đặc biệt của chứng tăng tiết mồ hôi bất thường. Với bromhidrosis, những người bị ảnh hưởng bị tiết quá nhiều mồ hôi bất thường.