SU SU - KHôNG DUNG NẠP Và DỊ ỨNG - MÓN ĂN

Quả su suEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Su su là một loại cây leo núi ăn được có nguồn gốc từ Châu Mỹ Latinh, thuộc họ bầu bí. Quả to bằng nắm tay của chúng có hình quả lê và còn được gọi là quả su su. Loại rau có hàm lượng calo thấp hiện có ở nhiều vùng cận nhiệt đới