CẦN TâY THỰC SỰ - KHôNG DUNG NẠP & DỊ ỨNG - MÓN ĂN

Cần tây thậtEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Tên thực vật của cần tây là Apium Tombolens và nó thuộc về chi cần tây (Apium) và họ umbelliferae (Apiaceae). Nó được sử dụng trong nhà bếp như một loại rau.