CỐ ĐỊNH - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ & BỆNH TẬT - KRPERPROZESSE

Sự cố địnhEditor Choice
Căng thẳng
Căng thẳng
Sự cố định cho phép mọi người nhìn vào một vật thể hoặc chủ thể trong không gian bên ngoài và được thực hiện bởi điểm võng mạc có độ phân giải cao nhất. Cái gọi là fovea centralis này là viết tắt của hướng chính của tầm nhìn. Những xáo trộn của sự cố định nói dối