LEISHMANIA TROPICA - NHIỄM TRùNG, TRUYỀN NHIỄM & BỆNH TẬT - MẦM BỆNH

Leishmania tropicaEditor Choice
Ho ra máu (ho ra máu)
Ho ra máu (ho ra máu)
Leishmania tropica thuộc về một nhóm lớn các động vật nguyên sinh trùng roi sống nội bào trong các đại thực bào trong mô da và yêu cầu vật chủ chuyển đổi giữa ruồi cát hoặc muỗi bướm và động vật có xương sống để phân bố. Bạn là nguyên nhân