CỦ CẢI - KHôNG DUNG NẠP Và DỊ ỨNG - MÓN ĂN

Cây củ cảiEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Củ cải là một loại rau cổ được biết đến với nhiều tên gọi và nhiều loại. Giá trị của củ cải đường bị hiểu sai trong một thời gian dài. Ngày nay, các loại rau cũ đang được phát hiện lại và cũng đang trải qua thời kỳ phục hưng trong các nhà hàng cao cấp