THALASSEMIA - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

ThalassemiaEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Thalassemia là một bệnh máu di truyền có dị dạng về hồng cầu. Kết quả là thiếu máu ("thiếu máu") phải điều trị suốt đời. Cấy ghép tủy xương cũng có thể hữu ích nếu bệnh đã phát triển đầy đủ