HỘI CHỨNG VERNER-MORRISON - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Hội chứng Verner-MorrisonEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Hội chứng Verner-Morrison được đặc trưng bởi một khối u ác tính cực kỳ hiếm của tuyến tụy. Khối u tạo ra một lượng gia tăng một loại hormone còn được gọi là peptide hoạt động của ruột. Triệu chứng chính của