TRí NHỚ KHAI BáO - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ & BỆNH TẬT - KRPERPROZESSE

Bộ nhớ khai báoEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Trí nhớ khai báo là một phần của trí nhớ dài hạn. Đó là trí nhớ tri thức, bao gồm nội dung trí nhớ ngữ nghĩa về thế giới và nội dung ký ức từng đoạn về cuộc sống của chính mình. Mất trí nhớ có thể