PAK CHOI - KHôNG DUNG NẠP Và DỊ ỨNG - MÓN ĂN

Pak choiEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Pak Choi là họ hàng của bắp cải Trung Quốc. Nó hình thành đầu rời với kích thước trung bình, lá màu xanh đậm và có nguồn gốc từ châu Á, nhưng cũng phát triển mạnh ở châu Âu.